top of page

ÚPRAVA A

SKLADOVÁNÍ

 

Posklizňová linka Černuc

Areál posklizňové linky Černuc zakoupila naše firma v roce 2004. Zabírá prostor 10 000m2. Je tvořen 4 halami, uzavírajícími prostor v jednotný celek s 4380m2 skladové plochy a reálnou skladovou kapacitou cca 15.000 tun. V tomto skladu probíhá posklizňová úprava plodin prováděná naší firmou. Naleznete zde administrativní centrum, stejně tak jako laboratoř a většinu technického zázemí.

 

Modernizace

V rámci investičních aktivit firmy prochází areál neustálou modernizací. Vybudovali jsme zde dva separátní příjmové a expediční okruhy pro možnost navýšení příjmového i výdajového výkonu linky. Maximální denní výkonová kapacita je v současnosti 1000 tun zboží. Zároveň je možné paralelní příjem více druhů komodit. Modernizováno bylo taktéž i strojní vybavení, zejména dopravní cesty.

 

Laboratoř

Přímo v objektu je umístěna laboratoř. V současné době disponujeme hygrometry (I. Třída přesnosti dle ČMI TCM 341/94-1879), viskolázní, laboratorním mlýnem, NIR transmisním analyzátorem a laboratorním prosévadlem. Laboratoř je tedy samostatně schopná testovat většinu kvalitativních parametrů zboží tj. vlhkost, objemová hmotnost, příměsy a nečistoty, obsah N-látek, pádové číslo, proteiny, lepek, Zelenyho sedimentační test aj. V roce 2015 jsme zakoupili nový analyzér OMEG, jsme tedy schopni všechny výsledky verifikovat podvojně a zároveň se naše laboratorní činnost rozšířila o možnost měřit obsah tuku v řepce. 

 

Příjem

Součástí objektu je legalizovaná váha státním metrologickým ústavem s váživostí 60 tun a délkou 18 m. Stejně tak jako jsme schopni přijmout a zvážit veškeré dopravní prostředky na sypké hmoty bez omezení, jsme schopni je i naložit a expedovat.

 

Moření a výroba osiv

Součástí technologického vybavení areálu je také mořička obilnin, které firma využívá pro výrobu farmářských osiv. Tuto činnost provádíme jako službu pro zemědělské subjekty.

 

OBILNIN

bottom of page