top of page

MLÝN

Mouka

Zakládáme si na kvalitě mouky, kterou vyrábíme bez přidávání, různých enzymatických a jiných podpůrných látek , které chemicky zlepšují mouky vyráběné z méně kvalitního obilí. Pšenice, kterou zpracováváme je výhradně dodávána z našich skladů a tak prochází dvojí jakostní kontrolou.

 

Historie

 

Mlýn Křemýž  je možné nalézt  v písemných zmínkách již v roce 1883. Podoba tehdejšího Klein Mühle se nedochovala, je však možné nalézt půdorys stavení v archivních mapách. Ten Však vyhořel.

   Výstavba nového mlýna se zázemím  začala ve dvacátých letech minulého století. Do současné podoby byl dostavěn v roce 1941.

    Vzhledem k tehdejšímu k popřevratovému vedení státního hospodářství byl již v roce 1948 zařazen jako záložní a byl zakonzervován jako mobilizační rezerva. 

    Po roce 1989 byl mlýn privatizován a vystřídal několik provozovatelů - v současnosti je mlýn součástí společnosti IK Trade.

 

Technologie

 

Mlýn je konstruován jako vodní mlýn. K prvozu sloužila v minulosti vertikální vodní trubína, která zabezpečovala provoz celého mlýna, tedy jak mechaniského pohonu strojů (transmisi) tak i výrobu vlastní elektrické energie pomocí dynama.

    Nyní je však toto zařízení mimo provoz a mlýn je poháněn elektromotory, díky zasypanému vodnímu náběhu a chybějícímu jezovému tělesu na řece Bílině, avšak je naším cílem výrobu vlastní el. energie obnovit.

    Výmelek mlýna činní cca 70 tun/den, na strojním vybavení továrny Josef Prokopa a Synové. Mlýn je vybaven zásobníky na 650 tun pšenice. Provoz mlýna se skládá z hlavní třípodlažní budovy mlýnice a čističky zrna a administrativní budovy s laboratoří. Mlýn prochází postupnou rekonstrukcí. Do současnosti byly rekonstruovány stavební prvky mlýna a část příjmové technologie.

 

 

 

bottom of page