top of page
AGROVITAL

AGROVITAL

SKU: IK_PL_10003
Kč10.00Price

Účinná látka: Pinolen

Výrobce: AGROPROTEC

 • ZÁKLADNÍ INFORMACE

  Pinolen-96%

 • DOPORUČENÍ A DÁVKOVÁNÍ

  Plodiny Ochranná lhůta Dávkování Aplikační poznámky Moření
  ječmen jarní AT 0;25 l/ha Ne
 • SPEKTRUM ÚČINNOSTI

  PLODINY:

  Zelenina - lilkovitá;Zelenina - tykvovitá;Okrasné rostliny;Trávy lipnicovité;Zelenina - brukvovitá;Ovocné dřeviny - peckoviny a ořešák;Zelenina - kozlíkovitá;Zelenina - cibulovitá;Brambory a jiné okopaniny;Obilniny;Dřeviny;Zelenina - rdesnovitá;Zelenina - chřestovitá;Chmel a tabák;Ovocné dřeviny - drobné ovoce;Luskoviny;Zelenina - miříkovitá;Zelenina - bobovitá;Jetelotrávy;Ovocné dřeviny - ostatní;Luskoviny;Olejniny a přadné rostliny;Ovocné dřeviny - peckoviny a ořešák;Zelenina - merlíkovitá;Brambory a jiné okopaniny;Trávy lipnicovité;Jeteloviny;Zelenina - cibulovitá;Zelenina - hvězdnicovitá;Ovocné dřeviny - jádroviny;Zelenina - brukvovitá;Dřeviny;Zelenina - bobovitá;Zelenina - lipnicovitá;Réva;Ovocné dřeviny - drobné ovoce;Zelenina - kozlíkovitá;Chmel a tabák;Jiné krmné plodiny;Obilniny;Zelenina - miříkovitá;Zelenina - lilkovitá;Zelenina - chřestovitá;Zelenina - rdesnovitá;Okrasné rostliny;Jetelotrávy;Ovocné dřeviny - ostatní;Zelenina - tykvovitá;Léčivé rostliny;Dřeviny;Jetelotrávy;Ovocné dřeviny - ostatní;Zelenina - chřestovitá;Jiné krmné plodiny;Okrasné rostliny;Trávy lipnicovité;Brambory a jiné okopaniny;Olejniny a přadné rostliny;Zelenina - brukvovitá;Zelenina - hvězdnicovitá;Jeteloviny;Zelenina - cibulovitá;Léčivé rostliny;Ovocné dřeviny - jádroviny;Ovocné dřeviny - peckoviny a ořešák;Chmel a tabák;Réva;Zelenina - tykvovitá;Zelenina - lipnicovitá;Obilniny;Ovocné dřeviny - drobné ovoce;Zelenina - miříkovitá;Zelenina - lilkovitá;Luskoviny;Zelenina - kozlíkovitá;Zelenina - merlíkovitá;Zelenina - rdesnovitá;Zelenina - bobovitá;Réva;Dřeviny;Zelenina - lilkovitá;Zelenina - merlíkovitá;Zelenina - rdesnovitá;Brambory a jiné okopaniny;Léčivé rostliny;Olejniny a přadné rostliny;Jeteloviny;Zelenina - bobovitá;Obilniny;Zelenina - miříkovitá;Zelenina - chřestovitá;Zelenina - lipnicovitá;Chmel a tabák;Ovocné dřeviny - jádroviny;Ovocné dřeviny - drobné ovoce;Zelenina - kozlíkovitá;Zelenina - hvězdnicovitá;Zelenina - tykvovitá;Zelenina - brukvovitá;Ovocné dřeviny - peckoviny a ořešák;Ovocné dřeviny - ostatní;Luskoviny;Okrasné rostliny;Trávy lipnicovité;Zelenina - cibulovitá;Jiné krmné plodiny;Jetelotrávy;Ječmen jarní;Pšenice tvrdá ozimá;Pšenice setá ozimá;Pšenice špalda ozimá;Jeteloviny;Jetelotrávy;Zelenina - cibulovitá;Chmel a tabák;Obilniny;Zelenina - brukvovitá;Ovocné dřeviny - peckoviny a ořešák;Zelenina - lilkovitá;Zelenina - merlíkovitá;Zelenina - tykvovitá;Léčivé rostliny;Olejniny a přadné rostliny;Ovocné dřeviny - jádroviny;Okrasné rostliny;Ovocné dřeviny - ostatní;Zelenina - miříkovitá;Jiné krmné plodiny;Trávy lipnicovité;Dřeviny;Zelenina - kozlíkovitá;Zelenina - hvězdnicovitá;Zelenina - chřestovitá;Zelenina - rdesnovitá;Zelenina - bobovitá;Brambory a jiné okopaniny;Luskoviny;Réva;Ovocné dřeviny - drobné ovoce;Zelenina - lipnicovitá;Lesní dřeviny;Zelenina - tykvovitá;Brambory a jiné okopaniny;Chmel a tabák;Réva;Jetelotrávy;Ovocné dřeviny - peckoviny a ořešák;Zelenina - lilkovitá;Zelenina - hvězdnicovitá;Zelenina - chřestovitá;Olejniny a přadné rostliny;Jeteloviny;Ovocné dřeviny - drobné ovoce;Zelenina - kozlíkovitá;Zelenina - rdesnovitá;Jiné krmné plodiny;Léčivé rostliny;Okrasné rostliny;Zelenina - cibulovitá;Zelenina - bobovitá;Zelenina - miříkovitá;Ovocné dřeviny - ostatní;Zelenina - merlíkovitá;Obilniny;Trávy lipnicovité;Zelenina - lipnicovitá;Luskoviny;Ovocné dřeviny - jádroviny;Zelenina - brukvovitá;Dřeviny;Lesní dřeviny;Léčivé rostliny;Olejniny a přadné rostliny;Ovocné dřeviny - jádroviny;Jeteloviny;Zelenina - hvězdnicovitá;Zelenina - merlíkovitá;Zelenina - lipnicovitá;Jiné krmné plodiny;Réva

  ŠKODLIVÉ ORGANISMY:

  podpora účinnosti herbicidů;podpora účinnosti herbicidů;zlepšení smáčivosti postřikových kapalin ; snížení povrchového napětí postřikových kapalin;zlepšení smáčivosti postřikových kapalin ; snížení povrchového napětí postřikových kapalin;zlepšení smáčivosti postřikových kapalin ; snížení povrchového napětí postřikových kapalin;snížení úletu postřiku ; zvýšení odolnosti proti dešti;snížení úletu postřiku ; zvýšení odolnosti proti dešti;snížení úletu postřiku ; zvýšení odolnosti proti dešti;zlepšení smáčivosti postřikových kapalin ; snížení povrchového napětí postřikových kapalin;zlepšení smáčivosti postřikových kapalin ; snížení povrchového napětí postřikových kapalin;snížení úletu postřiku ; zvýšení odolnosti proti dešti;snížení úletu postřiku ; zvýšení odolnosti proti dešti;zlepšení smáčivosti postřikových kapalin ; snížení povrchového napětí postřikových kapalin;zlepšení smáčivosti postřikových kapalin ; snížení povrchového napětí postřikových kapalin;snížení úletu postřiku ; zvýšení odolnosti proti dešti;snížení úletu postřiku ; zvýšení odolnosti proti dešti

 • APLIKACE

bottom of page